Αρχική

...your Access to the UK

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Προσφέρουμε συμβουλές σε όλους τους παρακάτω τομείς:

Προπτυχιακές Σπουδές
Μεταπτυχιακές Σπουδές
Πανεπιστημιακή Διαμονή
Δάνεια Διδάκτρων για φοιτητές του Ηνωμένου Βασιλείου / Ε.Ε.

ΕΡΓΑΣΙΑ

Συνεργαζόμαστε με τις ακόλουθες εταιρείες προσλήψεων για να προσφέρουμε θέσεις εργασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Παρέχουμε τις παρακάτω υπηρεσίες για επιχειρήσεις στην Ελλάδα:

Υπηρεσίες μάρκετινγκ B2B – Καθοδήγηση σχετικά με στρατηγικές μάρκετινγκ B2B για ελληνικές εταιρείες που προτίθενται να εισέλθουν στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου